บริการ Web Hosting โฮสติ้ง VPS คุณภาพสูง แรง เร็ว!! เช่า Hosting เว็บโฮสติ้ง FTP Server Reseller จดโดเมน ตลอด 24 ชม.
Home | Hosting | Hosting Reseller | FTP Server | VPS | จดโดเมน | สั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | Contact Us เกี่ยวกับเรา
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. ข้อมูลที่ท่านให้กับทางเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง โดยทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด หากท่านป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ทางเราจะไม่จัดทำตามคำขอของท่าน
The data that you enter must be real data and we will keep it in secret. If you enter incorrect data, then we may be not approve your registration.

2. ไม่นำบริการที่ได้นี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เสื่อมเสีย และทำลายความมั่นคงของประเทศ
Users are not authorized to use services in illegal act, Criminal , Against the Law in any Countries.

3. ไม่อนุญาตให้ทำเว็บไซต์ประเภทซอฟท์แวร์ Adults, Crack, Hack, Download Program .exe , MP3, Chat/IRC และละเมิดลิขสิทธิ์
Not allowed to build website about Adults, Crack, Hack, Download Program .exe , MP3, Chat/IRC and Piracy Software.

4. ไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ไปทำการแบ่งขาย โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา (ยกเว้น Reseller, Dedicated, Colocation)
Not allowed to resell Hosting Space to any persons without expressed permision from us.

5. ไม่อนุญาตให้รัน scripts ที่มีผลกระทบต่อ CPU ของ Server ในอัตราที่สูง หรือรบกวนการทำงานของ Server
Not allowed to heavy scripts on our server.

6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการกับท่าน หากเราตรวจพบข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น
We reserved the rights to cancel services due to not abiding by the Rules.

7. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำเว็บไซด์ ฟรีเว็บโฮสติ้ง และ ฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายอีเมล์ภายใต้โดเมนท่านแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัทของท่าน
Not allowed to Hosting Communities (including Free Web and Free E-mail Services).

8. ทางเราให้บริการสำหรับฝากหรือวางข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต
We allow you to put and store the webpage, database, email. But we do not quarantee for your loss of any informations.

9. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
About the site Hacker, Warez, Crack, publishing, textile Siddharth Internet viruses or worms other related software illegality.

10. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการ Download, ฝากไฟล์, ฝากรูปภาพ, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตามละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
Links to Download, deposit files, deposit images, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online legal and illegal all categories Including file extensions. Trying to escape with any copyright or trademark infringement of intellectual property. Of others or of others in every country around the world.

11. เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space , Database โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
The site provides resources systems provider. To distribute to the general public. Without permission such as E-mail, Web Space, Database will allow specific activities or activities related to that site. The interpretation of this depends on the Dulipinih providers.

12. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้พื้นที่หรือ Traffic เกิน Quota หรือ สิ้นสุดสัญญาการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
Service provider reserves the right to suspend service temporarily. If you use space or Traffic Quota exceeded or termination of service without notice in advance in any way.

13 . การตัดสินของทางเราถือเป็นสิ้นสุด
All proposed Websites will be put under final consideration.

Copyright © 2005-2014, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ โดย THAIHOSTWAY [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]
ติดต่อเว็บไซต์ : thaihostway@hotmail.com(msn) , thaihostway@gmail.com Mobile : 089-625-8160 (ตลอด 24 ชม.)  
     ขณะนี้มีผู้เข้าชม Online : 2 คน